Περί χειρισμού ποινικών υποθέσεων

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 01 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Υπενθυμίζουμε τους συναδέλφους που αναλαμβάνουν το χειρισμό ποινικών υποθέσεων, στο πλαίσιο του θεσμού του «Αυτεπάγγελτου διορισμού συνηγόρου» ότι αποτελεί ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑ η αποδοχή του διορισμού τους ως συνηγόρων σε ποινικές υποθέσεις στις οποίες ο εντολέας έχει ήδη διορίσει συνήγορο, ο οποίος για διαφόρους λόγους δεν είναι σε θέση να παρασταθεί τη συγκεκριμένη δικάσιμη.

 

Η τηρούμενη διαδικασία ορισμού συνηγόρου (από την έδρα με Πράξη του Προεδρεύοντος με πολύ μικρό χρονικό περιθώριο μελέτης του φακέλου της υπόθεσης) σε συνδυασμό με το γεγονός ότι την υπόθεση έχει μελετήσει ή έχει χειρισθεί σε προηγούμενα στάδιά της, συνάδελφος, προς τον οποίον ενδεχόμενα οφείλεται αμοιβή από τον κατηγορούμενο, αποτελεί παράβαση του Κώδικα περί Δικηγόρων και του Κώδικα Δεοντολογίας σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα στη διάταξη του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 


Ο Πρόεδρος
Μανόλης Αν. ΛαμτζίδηςΟ Γεν. Γραμματέας
Νικόλαος Εμ. Βαλεργάκης