ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΑΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ sakkoulas-online

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τις Εκδόσεις Σάκκουλα παρουσιάζουν τον τρόπο λειτουργίας και τις δυνατότητες της βάσης νομικών δεδομένων sakkoulas-online. Την παρουσίαση μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
 
 
          Ο Πρόεδρος                             Ο Γεν.Γραμματέας
Ευστάθιος Β. Κουτσοχήνας                   Πέτρος Ε. Σαμαράς