Παροχή έκπτωσης στην τιμή των εισιτηρί ων για τη μετακίνηση δικαστικών,αντιπροσώπων, εφόρων και ψηφοφόρων κατά τις Ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου 2024

Παρακαλούμε διαβάστε τα συνημμένα.