Παρέλευση προθεσμίας διόρθωσης αρχικών εγγραφών στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ταγαράδων (πρώην Κοινότητα Ταγαράδων) του Δήμου Θέρμης του Νομού Θεσσαλονίκης – Οριστικοποίηση αρχικών εγγραφών – Έννομα Αποτελέσματα

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο,

Συνημμένα αρχεία: