ΠΑΡΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΑΡΧΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΙΓΕΙΡΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΕΙΡΟΥ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΕΙΡΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ – ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΕΝΝΟΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: