Έγγραφο κτηματολογίου που αφορά το Δημοτικό Διαμέρισμα Αγίου Ανδρέα του Δήμου Ελευθερών του Νομού Καβάλας

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο

Συνημμένα αρχεία: