Παρατείνεται μέχρι την 4η Απριλίου 2011 η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος

    Παρατείνεται μέχρι την 4η Απριλίου 2011 η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, για τους υπόχρεους του άρθρου 62 του ν. 2238/94 ( ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, που έληγε την 1η Μαρτίου 2011, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Η υποβολή των δηλώσεων αυτών ολοκληρώνεται μέσα σε έντεκα εργάσιμες μέρες ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, με αρχή για το ψηφίο 1 την 4η Απριλίου 2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΝ. ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜ. ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ