Ηλεκτρονική εκδοση του Ενώπιον

Το ενώπιον πλέον εμφανίζεται σε ηλεκτρονική μορφή, στον ιστοχώρο του Δ.Σ.Θ. Επιλέξτε “Εκδόσεις Δ.Σ.Θ.” που εφανίζεται στο αριστερό μενού της κεντρικής οθόνης και στη συνέχεια “Περιοδικό Ενώπιον”