Παρατείνεται μέχρι την 27η Ιανουαρίου 2017, μόνο για τους κατοίκους εσωτερικού, η προθεσμία υποβολής δήλωσης σε περιοχές που αναφέρονται στο συνημμένο αρχείο.

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: