Παρατείνεται μέχρι την 23η Φεβρουαρίου 2017, μόνο για τους κατοίκους εσωτερικού, η προθεσμία υποβολής δήλωσης σε περιοχές που αναφέρονται στο συνημμένο αρχείο

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: