ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΝΔΙΚΩΝ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

     ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                  Θεσσαλονίκη, 17 Οκτωβρίου 2014

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΣΥΝΔΙΚΩΝ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ

          Παρατείνεται η προθεσμία για την σύνταξη του καταλόγου συνδίκων για το έτος 2015, που θα τεθεί στη διάθεση του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης – τμήμα πτωχεύσεων και ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι συνάδελφοι που έχουν συμπληρώσει πενταετή δικηγορία να δηλώσουν εγγράφως την επιθυμία τους στο γραφείο 8 (Πρωτόκολλο) του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Η δήλωση αυτή πρέπει να γίνει μέχρι 14.11.2014.

          Επισημαίνουμε ότι οι συνάδελφοι που θα ζητήσουν να συμπεριληφθούν στον κατάλογο των συνδίκων, δεν θα μπορούν να αποποιηθούν το διορισμό τους για λόγους που ανάγονται σε φόρτο εργασίας από την άσκηση της δικηγορίας. Για αποποίηση του διορισμού τους θα πρέπει να υπάρχει πλήρως δικαιολογημένος και αποχρών λόγος.

          Τέλος ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι μετά τη λήξη της προθεσμίας ουδεμία δήλωση θα γίνει δεκτή.

          Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γεν. Γραμματέας

  Νικόλαος Εμμ. Βαλεργάκης                                               Χρήστος Ηρ. Ράπτης