ΗΜΕΡΙΔΑ: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ “ΓΙΑΝΝΟΣ ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ”, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 1,ΑΘΗΝΑ

ΩΡΑ:09.00 -16.30

 

ΣΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ