Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το χορήγημα των 400 ευρώ από το Υπουργείο Εργασίας έως την 19η Απριλίου μετά το σχετικό αίτημα των επιστημονικών φορέων

Μετά το από 14/4/2021 αίτημα των επιστημονικών φορέων της χώρας για τη χορήγηση επιπλέον προθεσμίας προς υποβολή αιτήσεων – υπευθύνων δηλώσεων μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για το χορήγημα του επιδόματος των 400€ του Ειδικού Λογαριασμού ΟΑΕΔ, το Υπουργείο Εργασίας εξέδωσε την κάτωθι ανακοίνωση τύπου, με σημερινή ημερομηνία, με την οποία δηλώνεται ότι η προθεσμία υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων-αιτήσεων για τη λήψη του χορηγήματος παρατείνεται μέχρι και την Δευτέρα 19/4/2021.

Παράλληλα, το Υπουργείο Εργασίας, διευκρινίζει, όπως ζητήθηκε από τους επιστημονικούς φορείς, ότι θα επανεξεταστούν όλες οι αιτήσεις που είχαν απορριφθεί κατά τον Α΄ κύκλο υποβολής αιτήσεων καθώς και όσες υποβληθούν μέχρι τις 19 Απριλίου 2021 στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» ως τροποποιητικές ή νέες αιτήσεις. Επομένως, όσοι έχουν ήδη υποβάλει αίτηση, δεν χρειάζεται να το πράξουν εκ νέου.

Επισυνάπτονται το πλήρες κείμενο της από 14/4/2021 επιστολής των επιστημονικών φορέων και το από 14/4/2021 Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας.