Επίδομα 400 ευρώ: Νέα ΚΥΑ με τα διευρυμένα κριτήρια – ΠΡΟΣΟΧΗ: Έως 15 Απριλίου οι αιτήσεις

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Β’ 1487) η ΚΥΑ οικ. 907/7.4.2021 με την οποία τροποποιείται η υπ´ αρ. οικ. 5629/22/4.2.2021 ΚΥΑ «Καθορισμός ύψους, προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασίας χορήγησης και πληρωμής, της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε δικηγόρους, μηχανικούς, οικονομολόγους και γεωτεχνικούς από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων» (Β’ 450) και διευρύνονται οι δικαιούχοι χορήγησης του επιδόματος .

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η υπεύθυνη δήλωση – αίτησης χορήγησης, υποβάλλεται στην πλατφόρμα του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, έως αύριο 15η Απριλίου 2021, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην ΚΥΑ Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης – Αίτησης Χορήγησης.

Επειδή στη νέα ΚΥΑ δεν υπάρχει ρητή αναφορά στις ήδη υποβληθείσες αιτήσεις υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το απο 31.3.2021 Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εργασιας (βλ. σχετικά εδώ: https://bit.ly/3g8v8vP) όσοι καθίστανται δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σύμφωνα με τη με τη νέα ΚΥΑ και είχαν ήδη υποβάλει αίτηση, δεν χρειάζεται να το πράξουν εκ νέου.

Επισυνάπτεται η νεα ΚΥΑ.

Συνημμένα αρχεία: