Παράταση προθεσμίας δηλώσεων συμμετοχής στο Online Επιμορφωτικό πρόγραμμα “Επίκαιρα ζητήματα αποζημίωσης στο δίκαιο των συμβάσεων”

«Επίκαιρα ζητήματα αποζημίωσης στο δίκαιο των συμβάσεων» 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ (ONLINE) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

Το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα, Νομική Σχολή ΑΠΘ, στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης, ΚΕΔΙΒΙΜ του ΑΠΘ, διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο «Επίκαιρα ζητήματα αποζημίωσης στο δίκαιο των συμβάσεων».

 

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά (online) για συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα στις 18 – 19 Μαρτίου 2022.  

Στόχος του προγράμματος είναι η επιμόρφωση των νομικών πάνω σε επίκαιρα ζητήματα του σημαντικότερου στην πράξη δικαιώματος ουσιαστικού δικαίου στον χώρο των συμβάσεων που είναι η αξίωση αποζημίωσης λόγω μη εκπλήρωσης της σύμβασης ή/και λόγω καταγγελίας μιας διαρκούς εμπορικής σύμβασης.

Η αξίωση αποζημίωσης λόγω μη εκπλήρωσης της σύμβασης γεννούσε από παλαιά σοβαρά και δυσχερή ερμηνευτικά ζητήματα. Η δυσχέρεια αυτή τα τελευταία χρόνια έχει επιταθεί ενόψει του όχι ομοιόμορφου τρόπου, με τον οποίο ερμηνεύεται από τα δικαστήριά μας και ιδίως από τον Άρειο Πάγο, αλλά και από την απουσία ειδικών διατάξεων σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. επί αποζημίωσης που σωρεύεται με την καταγγελία μιας σύμβασης franchising ή μιας σύμβασης αποκλειστικής ή απλής διανομής). Εξίσου σοβαρά είναι και τα δικονομικά ζητήματα που συνέχονται με την αξίωση αποζημίωσης, όπως το ορισμένο της αγωγής, ιδίως επί διεκδίκησης διαφυγόντων κερδών, η συσχέτιση της πολιτικής με την ποινική δικαιοσύνη και την ανάγκη μη προσβολής του τεκμηρίου αθωότητας του κατηγορουμένου και πολλά άλλα. Το σεμινάριο καλείται να καλύψει την ανάγκη επιμόρφωσης των νομικών της πράξης στα ανωτέρω ζητήματα, παρέχοντας μια σε βάθος αλλά και συνολική παρουσίαση των υποστηριζόμενων αφενός αλλά και των ορθότερων δυνατών λύσεων αφετέρου, με συνδυαστική αξιοποίηση του δόγματος του αστικού δικαίου, του εμπορικού δικαίου και του αστικού δικονομικού δικαίου.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει 12 εισηγήσεις –σε κάθε μία από τις οποίες παρουσιάζονται συστηματικά οι ισχύουσες διατάξεις και η αντίστοιχη νομολογία και νομική θεωρία– και διαρθρώνεται στις κάτωθι θεματικές:

 • Αποζημίωση επί πλάνης, απάτης και απειλής,
 • Αποζημίωση για μη εκπλήρωση αμφοτεροβαρούς σύμβασης,
 • Σώρευση υπαναχώρησης με αποζημίωση, καταπεσούσα ποινή ή κατ’ αποκοπήν αποζημίωση,
 • Αποζημίωση για πραγματικά ελαττώματα στο δίκαιο της πώλησης και της σύμβασης έργου,
 • Αυτούσια αποκατάσταση της ζημίας στο δίκαιο των συμβάσεων,
 • Αποζημίωση λόγω καταγγελίας μιας σύμβασης εμπορικής αντιπροσωπείας, διανομής ή franchising,
 • Αποζημίωση λόγω μη προσήκουσας παροχής επενδυτικών συμβουλών,
 • Αποζημίωση λόγω μη προσήκουσας διοίκησης ανώνυμης εταιρίας,
 • Αποζημίωση για μη εκπλήρωση της σύμβασης λόγω πτώχευσης,
 • Συμβάσεις/«άδειες» εκμετάλλευσης άυλων αγαθών: αποζημίωση για παραβιάσεις ενοχικών υποχρεώσεων που συνιστούν και προσβολή των αντίστοιχων -απόλυτων και αποκλειστικών- δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας,
 • Η αξίωση αποζημίωσης του αναδόχου λόγω μονομερούς μεταβολής των όρων της σύμβασης από τη Διοίκηση στις διοικητικές συμβάσεις,
 • Ζητήματα δικονομικού δικαίου επί αγωγών αποζημίωσης.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικαστικούς λειτουργούς, δικηγόρους, ασκούμενους δικηγόρους, και γενικότερα σε πτυχιούχους Νομικών και Οικονομικών Επιστημών, που είτε λόγω ειδικότερου επιστημονικού-ερευνητικού ενδιαφέροντος, είτε λόγω ενασχόλησης στη πράξη, έρχονται αντιμέτωποι με υποθέσεις αποζημίωσης για μη εκπλήρωση της σύμβασης και επιθυμούν, ως εκ τούτου, να αποκτήσουν μια σφαιρική εικόνα για τις επίκαιρες νομοθετικές, νομολογιακές και εν γένει επιστημονικές εξελίξεις στον οικείο κλάδο και για τα σημαντικότερα ερμηνευτικά ζητήματα που εμφανίζονται σ’ αυτόν.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα χορηγηθούν στους συμμετέχοντες:

(α) Βεβαίωση συμμετοχής        ή

(β) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης με πιστωτικές μονάδες (1 ECTS).

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης ΑΠΘ: https://www.diaviou.auth.gr/programs/epikaira-zitimata-apozimiosis-sto-dikaio-ton-symvaseon/ ή να αποστέλλουν τις ερωτήσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

 

Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι 11/03/2022.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 

Η Επιστημονικά Υπεύθυνη     
του Προγράμματος 

Καθηγήτρια
Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι