ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΑΠΟΧΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΣΘ – ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ)

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

        ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

                                                                                     Θεσσαλονίκη 1 Απριλίου 2016

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΑΠΟΧΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΕΩΣ ΚΑΙ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης με την υπ’ αρ. 158/1.4.2016 απόφασή του, επικύρωσε την από 29.3.2016 απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος για:

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΑΠΟΧΗΣ

ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥΣ 

 ΕΩΣ ΚΑΙ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις διατάξεις του υπό κατάθεση ασφαλιστικού νομοσχεδίου, που καταργούν τα ασφαλιστικά δικαιώματα όχι μόνο των δικηγόρων αλλά όλων των Ελλήνων πολιτών.

 

                Ο Πρόεδρος                                                                      Ο Γεν. Γραμματέας

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜ. ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ                                                      ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΡ. ΡΑΠΤΗΣ

 

 

 

 

 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Πλαίσιο εκδίκασης υποθέσεων και κατάθεσης δικογράφων

κατά την Πανελλαδική αποχή των δικηγόρων

έως και 15.4.2016

 

Παραγραφές – Προθεσμίες (Αστικά, Διοικητικά, Ποινικά, συμπεριλαμβανομένης και της συμπλήρωσης ορίου προσωρινής κράτησης).

 

Αναστολές Πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας και μόνο.

 

Για τις ποινικές υποθέσεις στα πλημμελήματα, όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι για πλημμελήματα που από το χρόνο τέλεσης της πράξεως έχει συμπληρωθεί 6ετία σε Α΄βαθμό και 7ετία σε Β΄βαθμό.

 

Δεν απαιτείται άδεια στην κατάθεση προτάσεων (20ήμερο) και προσθήκης.

 

Αναβολές:

Για τη διευκόλυνση όλων κατά τη διάρκεια της αποχής θα επιτρέπεται στους συναδέλφους η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση  -στην περίπτωση μη παράστασης της πλευρά του αντιδίκου- να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του συναδέλφου που εκπροσωπεί την πλευρά του αντιδίκου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου.

 

 

 

OΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

                  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Αθήνα, 29/3/2106

 

Απόφαση για συνέχιση της πανελλαδικής αποχής των Δικηγόρων έως και την Παρασκευή 15 Απριλίου 2016

Με θέμα τις εξελίξεις στο ασφαλιστικό συνεδρίασε σήμερα Τρίτη, 29 Μαρτίου 2016, στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας.

Στη αρχή της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Ολομέλειας, Β. Αλεξανδρής ενημέρωσε αναλυτικά τα μέλη της για τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε όλο το προηγούμενο διάστημα, τόσο ο ίδιος όσο και η Συντονιστική Επιτροπή με στόχο την προώθηση των θέσεων του δικηγορικού σώματος και την απόσυρση του ασφαλιστικού προσχεδίου της κυβέρνησης.

Η Ολομέλεια επανέλαβε την ομόθυμη στάση της κατά του εν λόγω προσχεδίου και αφού διαπίστωσε ότι δεν έχει υπάρξει καμία ουσιαστική ανταπόκριση της κυβέρνησης στα αιτήματά της, έκανε ομόφωνα αποδεκτή την εισήγηση του προέδρου της και αποφάσισε:

·       Την συνέχιση της πανελλαδικής αποχής των Δικηγόρων έως και την Παρασκευή 15 Απριλίου 2016

·       Την σύγκληση της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων την Πέμπτη, 14 Απριλίου 2016