Αίτημα για μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας της υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα: “Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης”.

Συνημμένα το έγγραφο.

Συνημμένα αρχεία: