ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΑΠΟΧΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΠΟ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΩΣ ΚΑΙ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

        ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

                                                                       Θεσσαλονίκη 25 Ιανουαρίου 2016

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΑΠΟΧΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΑΠΟ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΕΩΣ ΚΑΙ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης με την υπ’ αρ. 134/23.1.2016 απόφασή του, επικύρωσε την από 22.1.2016 απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος για:

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΑΠΟΧΗΣ

ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥΣ 

ΑΠΟ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΩΣ ΚΑΙ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις διατάξεις του υπό κατάθεση ασφαλιστικού νομοσχεδίου, που καταργούν τα ασφαλιστικά δικαιώματα όχι μόνο των δικηγόρων αλλά όλων των Ελλήνων πολιτών.

 

              Ο Πρόεδρος                                                          Ο Γεν. Γραμματέας

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜ. ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ                                     ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΡ. ΡΑΠΤΗΣ