Δελτίο τύπου Λήξης Προγράμματος “Επίθεση”

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Με επιτυχία ολοκλήρωσε ο  Δικηγορικός  Σύλλογος Θεσσαλονίκης τις τρεις Δράσεις που ανέλαβε  στo πλαίσιo  απόφασης  υλοποίησης με ίδια μέσα της πράξης «ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» της  Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ». Συντονιστής φορέας ήταν το ΚΕΚ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε.» και υπεύθυνη υλοποίησης του έργου, για λογαριασμό του Δ.Σ.Θ., η Κατερίνα Μάρου, Υπεύθυνη τμήματος Δημοσίων Σχέσεων του Δ.Σ.Θ. Ο Δικηγορικός Σύλλογος ανέλαβε την υλοποίηση των ακολούθων Δράσεων: Δράση 2 «Εξειδικευμένες Μελέτες για τα προβλήματα απασχόλησης», Δράση 5 «Διακρατικότητα με Δράσεις Δικτύωσης» και Δράση 15 «Προγράμματα Επιμόρφωσης για νἐους επιστήμονες και επιτηδευματίες»
Την υλοποίηση της Δράσης 2, εκπόνηση μελέτης,  πραγματοποίησαν οι κ.κ. δικηγόροι Ηλίας Παπαδόπουλος και Νικόλαος Πιστοφίδης εστιάζοντας στα προβλήματα του δικηγορικού επαγγέλματος και στις εναλλακτικές μορφές απασχόλησης των δικηγόρων.
Την υλοποίηση της Δράσης 5, ανέλαβε ο Βαγγέλης Οικονόμου διοργανώνοντας στις 3 Ιουνίου 2015 στο κτίριο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης στη Διαγώνιο, Αμφιθέατρο «Ιωάννη  Μανωλεδάκη», Forum  με θέμα «Η Εναρμόνιση της Κοινοτικής Οδηγίας 2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και του Συμβουλίου  για την εναλλακτική επίλυση  των καταναλωτικών διαφορών και του  Κανονισμού 524/2013 για την ηλεκτρονική επίλυση των καταναλωτικών διαφορών – Ηλεκτρονική Διαμεσολάβηση ».Στην εκδήλωση συμμετείχαν με εισηγήσεις τους ο κ. Λάμπρος Κοτσίρης, Ομότιμος καθηγητής Νομικής Σχολής Α.Π.Θ, Αντεπιστέλλον Μέλος Ακαδημίας Αθηνών, Πρόεδρος Επιτροπής Πιστοποίησης  Διαμεσολαβητών , Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,  ο κ. Rahim Shamji,  Διευθυντής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στον Όμιλο ADRg του Ηνωμένου Βασιλείου και  η κ. Ζωή Γιαννοπούλου, Δικηγόρος, ΔΝ   Εκπαιδεύτρια ADRg UK , ΙΚΔΘ.
Τέλος, τη Δράση 15 και την υλοποίηση 2 πενθήμερων προγραμμάτων επιμόρφωσης, από τις 16 μέχρι και τις 25 Μαΐου, ανέλαβαν οι κ.κ. δικηγόροι Σπύρος Στατήρης και Άννα Κιβρακίδου ως επιστημονικά υπεύθυνοι των προγραμμάτων οι κ.κ. Όλγα Τσιπτσέ και Ελισάβετ Καραγεωργίου ως επιμελήτριες των προγραμμάτων, καθώς και οι κ.κ. Ζωή Μιχαλοπούλου, Γιάννης Σαράντου Παναγιώτα Φαλιαρίδου και Γεωργία Φέλλια ως εκπαιδευτές των επιμορφωτικών προγραμμάτων. Η θεματολογία ήταν εξαιρετικά αξιόλογη καθώς κάλυπτε το σύνολο της Δικηγορικής ύλης με αποτέλεσμα να παρακολουθήσουν τα επιμορφωτικά προγράμματα μεταπτυχιακοί φοιτητές, ασκούμενοι και ενεργοί δικηγόροι αλλά και δικαστές.
Η ωφέλεια από την υλοποίηση του έργου ήταν σίγουρα πολλαπλή και πολύπλευρη. Δόθηκε η ευκαιρία σε νέους ανθρώπους να δραστηριοποιηθούν γύρω από τομείς που μέσα από την δικηγορία δε θα  τους δινόταν ίσως η ευκαιρία, και να αναπτύξουν το πνεύμα της ομαδικότητας και συλλογικότητας. Τέλος, αναμφίβολα μέσα από τέτοιου είδους προγράμματα ενισχύθηκαν οικονομικά Νέοι Δικηγόροι σε μία εποχή ιδιαίτερα δύσκολη για Νέους Επιτηδευματίες.