ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟΧΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 14 ΜΑΪΟΥ 2016 – Πλαίσιο εκδίκασης υποθέσεων και κατάθεσης δικογράφων

 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
        ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Θεσσαλονίκη 6 Μαΐου 2016
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟΧΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΕΩΣ ΚΑΙ 14 ΜΑΪΟΥ 2016 

 
Η Γενική Συνέλευση του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης με την από 5.5.2016 απόφασή της, αποφάσισε την:

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟΧΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥΣ  
ΕΩΣ ΚΑΙ 14 ΜΑΪΟΥ 2016

σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις διατάξεις του υπό κατάθεση ασφαλιστικού και φορολογικού νομοσχεδίου, που καταργούν τα ασφαλιστικά δικαιώματα όχι μόνο των δικηγόρων αλλά όλων των Ελλήνων πολιτών. 
 
            Ο Πρόεδρος                                                                                 Ο Γεν. Γραμματέας
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜ. ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ                                                       ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΡ. ΡΑΠΤΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Πλαίσιο εκδίκασης υποθέσεων και κατάθεσης δικογράφων
κατά την αποχή των δικηγόρων
έως και 14.5.2016 

 
Παραγραφές – Προθεσμίες (Αστικά, Διοικητικά, Ποινικά, συμπεριλαμβανομένης και της συμπλήρωσης ορίου προσωρινής κράτησης).
 
Αναστολές Πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας και μόνο.
 
Για τις ποινικές υποθέσεις στα πλημμελήματα, όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι για πλημμελήματα που από το χρόνο τέλεσης της πράξεως έχει συμπληρωθεί 6ετία σε Α΄βαθμό και 7ετία σε Β΄βαθμό.
 
Δεν απαιτείται άδεια στην κατάθεση προτάσεων (20ήμερο) και προσθήκης.
 
Αναβολές:
Για τη διευκόλυνση όλων κατά τη διάρκεια της αποχής θα επιτρέπεται στους συναδέλφους η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση  -στην περίπτωση μη παράστασης της πλευρά του αντιδίκου- να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του συναδέλφου που εκπροσωπεί την πλευρά του αντιδίκου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου.