ΠAΡΑΛΑΒΗ ΔIOPIΣMΩN ΔIKΑΣΤΙΚΩΝ ANTIΠPΟΣΩΠΩN ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 20ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΠAΡΑΛΑΒΗ ΔIOPIΣMΩN ΔIKΑΣΤΙΚΩΝ ANTIΠPΟΣΩΠΩN

ΠΕΜΠΤΗ 10/9/2015 ΚΑΙ ΩΡΕΣ 18.00-21.00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/9/2015 ΚΑΙ ΩΡΕΣ 08.00-21.00
ΣΑΒΒΑΤΟ 12/9/2015 ΚΑΙ ΩΡΕΣ 08.00-21.00
ΚΥΡΙΑΚΗ 13/9/2015 ΚΑΙ ΩΡΕΣ 08.00-21.00

ΣΤΙΣ AIΘΟΥΣΕΣ ΤΩΝ  AKΡΟΑΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ 1OY ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ