Καθορισμός του ύψους της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των δικαστικών αντιπροσώπων και γραμματέων για τις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015, καθώς και του τρόπου καταβολής τους.

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: