ΠANEΛΛAΔIKH AΠOXH ΔIKHΓΟΡΩΝ ΑΠΟ 12ΕΩΣ ΚΑΙ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

AΠOΦΑΣΗ OΛOMΕΛΕΙΑΣ ΠPOEΔΡΩΝ ΔIKHΓΟΡΙΚΩΝ ΣYΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ:
ΠANEΛΛAΔIKH AΠOXH ΔIKHΓΟΡΩΝ ΑΠΟ 12 ΕΩΣ ΚΑΙ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΓIA THN AΠEΛEYΘEPΩΣH TOY ΔIKΗΓΟΡΙΚΟΥ EΠAΓΓEΛΜΑTOΣ,TA ΦOPOΛOΓΙΚΑ METPA KAI THN ENTAΞH ETAA ΣTON EOΠYY