ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΠΡΟΕΔΡΩΝ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΑΥΤΩΝ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΠΡΟΕΔΡΩΝ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΑΥΤΩΝ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

          Παρακαλούνται οι συνάδελφοι παρ’ εφέταις που επιθυμούν να ορισθούν ως Πρόεδροι ή αναπληρωτές αυτών, για τη συγκρότηση των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων κατά τη διαδικασία αναμόρφωσης των δασικών χαρτών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, να υποβάλλουν σχετική αίτηση ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, μέχρι την 19.03.2020

Οι συνάδελφοι παρ’ εφέταις που επιθυμούν να οριστούν Πρόεδροι ή αναπληρωτές στις άνω Επιτροπές

εξετάζουν σε πρώτο και τελευταίο βαθμό τις κατά το άρθρο 6, παρ. 4 του Ν. 2308/1995 αιτήσεις διόρθωσης και τις κατά το άρθρο 7 του ιδίου νόμου ενστάσεις κατά των εγγραφών στα προσωρινά κτηματολογικά διαγράμματα και στους προσωρινούς πίνακες.

                 Ο Πρόεδρος                                          Ο Γενικός Γραμματέας

     Ευστάθιος Β. Κουτσοχήνας                                  Πέτρος Ε. Σαμαράς