ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την πλήρωση δύο θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο

Συνημμένα αρχεία: