ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ EKΔOΣHΣ ΤΕΤΡΑΠΛΟΤΥΠΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ

EKΔOΣH ΤΕΤΡΑΠΛΟΤΥΠΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ:

– ΣΤΟ www.olomeleia.gr  ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΩΡΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

– ΣTA EKΔOTHPIA ΤΟΥ Δ.Σ.Θ.

       ΣABΒΑΤΟ 14/5: 10.00-18.00

       KYPΙΑΚΗ 15/5 10.00-14.00

       ΔEYTΕΡΑ – ΠAPΑΣΚΕΥΗ 07.00-18.00