ΟΜΑΔΑ Δ.Σ.Θ. ΣΤΟΝ 17Ο ΔΙΕΘΝΗ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

17ΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΞΑΝΔΡΟΣ 
 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Δ.Σ.Θ. ΣΤΟΝ 17ο ΔΙΕΘΝΗ ΜΑΡΑΘΩΝΙΙΟ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
 
& ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΔΙΣΜΑΤΟΣ 10.000μ., 5.000μ.
 
ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023!
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΟ ΣΤΟ 
[email protected], ή ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΣΘ
 (γρ. 12 Κατερίνα Μάρου)
Συνημμένα αρχεία: