Οι δικηγόροι Θεσσαλονίκης ΔΕΝ απέχουν από τα καθήκοντά τους Πέμπτη 24 και Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2011

Θεσσαλονίκη, 23 Φεβρουαρίου 2011
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα:  Οι δικηγόροι Θεσσαλονίκης ΔΕΝ απέχουν από τα καθήκοντά τους Πέμπτη 24 και Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2011
Ανακοινώνεται στις/στους συναδέλφους ότι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης οι δικηγόροι-μέλη του Δ.Σ.Θ. δεν απέχουν από τα καθήκοντά τους την Πέμπτη 24 και την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2011.