Εγκύκλιος Εκλογών

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Στις  27 Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Κυριακή και τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2011, στην Αποθήκη Δ΄ του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (πρώτη προβλήτα), καλούνται οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο δικηγόροι-μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης σε:

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
με μοναδικό θέμα την

ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (24) ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ.

Ο Πρόεδρος

Μανόλης Αν. Λαμτζίδης

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί και τις δύο ημέρες από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου (άρθρο 219, παρ. 4 Κώδικα Δικηγόρων).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι δικηγόροι που έχουν δικαίωμα ψήφου και δεν παίρνουν αδικαιολόγητα μέρος σε οποιαδήποτε ψηφοφορία για την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τιμωρούνται πειθαρχικά, τουλάχιστον με πρόστιμο (άρθρο 231 Κ.Δ.).
    Σας εσωκλείουμε ψηφοδέλτια των υποψηφίων Προέδρων και των Συνδυασμών των υποψηφίων Συμβούλων. Ο εκλογέας ψηφίζει χρησιμοποιώντας ψηφοδέλτια Προέδρου και Συνδυασμού υποψηφίων Συμβούλων, τοποθετώντας το καθένα απ’ αυτά σε ξεχωριστό φάκελο. Στο ψηφοδέλτιο των υποψηφίων Συμβούλων ο εκλογέας μπορεί, αν θέλει, να βάλει σταυρό προτιμήσεως δίπλα στο όνομα ενός ή περισσοτέρων Συμβούλων, δεν δικαιούται όμως να προσθέσει όνομα υποψηφίου άλλου Συνδυασμού.