Οι Δικηγόροι που επιθυμούν να διδάξουν μαθήματα ξενόγλωσσης νομικής ορολογίας (Αγγλικά – Γερμανικά – Γαλλικά) καλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
     ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ           

Θεσσαλονίκη, 25 Ιανουαρίου 2012
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

    Οι Δικηγόροι που επιθυμούν να διδάξουν μαθήματα ξενόγλωσσης νομικής ορολογίας (Αγγλικά – Γερμανικά – Γαλλικά) καλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα έγγραφα επάρκειας της ξένης γλώσσας, στο γραφείο 8 (πρωτόκολλο ΔΣΘ), το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 3.2.2012.

           Ο Πρόεδρος                                Ο Γεν. Γραμματέας

Νικόλαος Εμ. Βαλεργάκης                    Χρήστος Ηρ. Ράπτης