ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΗΝ 25/1/2012 ΑΠΟ ΤΟ Α’ 3ΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (Α ΒΑΘΜΟΥ)

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
        ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   

Θεσσαλονίκη 25 Ιανουαρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, σε έκτακτη συνεδρίασή του την 25.01.2012, αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ την ΑΠΟΧΗ των δικηγόρων της Θεσσαλονίκης από την άσκηση των καθηκόντων τους την 25.01.2012 στο Ακροατήριο του Α΄Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης Α΄Βαθμού εκφράζοντας με τον τρόπο αυτό την έντονη διαμαρτυρία του γιατί το δικαστήριο αυτό, την 24.01.2012, παρά τη ρητή διάταξη του άρθρου 349 παρ. 7 του ΚΠοινΔ κατά το οποίο η αποχή των δικηγόρων αποτελεί λόγο ανώτερης βίας για την αναβολή της δίκης και δεν περιλαμβάνεται στους περιορισμούς των προηγούμενων παραγράφων του άρθρου αυτού, δεν  δέχθηκε ως λόγο αναβολής την αποχή των δικηγόρων από τα καθήκοντά τους την 24.01.2012 και διέκοψε την συζήτηση των υποθέσεων για την επομένη ημέρα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης δηλώνει ότι οι δικηγόροι Θεσσαλονίκης θα αγωνισθούν με όλα τα μέσα που διαθέτουν για να μην τεθεί καν υπό αμφισβήτηση και  από κανέναν το αυτονόητο συνδικαλιστικό τους δικαίωμα της αποχής από τα καθήκοντά τους.     
                      
                              ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Νικόλαος Εμ. Βαλεργάκης                           Χρήστος Ηρ. Ράπτης