ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε3 ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

Το έντυπο Ε3 για τη χρήση 2017 έχει αναδιαταχθεί ριζικά  σε σχέση με αυτό της προηγούμενης χρήσης και παρουσιάζει αρκετά μεγάλο βαθμό δυσκολίας για τον μέσο χρήστη δικηγόρο που θα κληθεί να το συμπληρώσει και να το υποβάλει .

Ο Δικηγορικός Σύλλογος, με την προσπάθεια αυτή της Οικονομικής Διεύθυνσής του, θέλει να δώσει ένα απλό και εύχρηστο βοήθημα στον δικηγόρο μέλος του Συλλόγου, που θα τον βοηθήσει στην κατανόηση και υποβολή της εν λόγω δήλωσης.

 Πρέπει να τονισθεί ότι  έγινε προσπάθεια  ώστε να απομονωθούν μόνο οι κωδικοί που ενδιαφέρουν τους δικηγόρους  και έχουν γίνει παραδείγματα συμπλήρωσης των κωδικών εκείνων που παρουσιάζουν την μεγαλύτερη δυσκολία.

 

Συνημμένα έντυπο οδηγιών και έντυπο δήλωσης Ε3

Συνημμένα αρχεία: