ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.