ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ

Οδηγίες και χρήσιμες πληροφορίες προς τους κ.κ. Δικαστικούς Αντιπροσώπους για τις Βουλευτικές Εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 (Συμπλήρωση πρακτικών, παράδοση στο Πρωτοδικείο του εκλογικού υλικού, χρήσιμα τηλέφωνα κλπ).

Links: