O EΛEΓXOΣ ΓΙΑ ΒΟΜΒΑ OΛOKΛHPΩΘHKE KAI OTI H EIΣOΔOΣ TOY ΔIKAΣTIKOY MEΓAPOY EINAI ANOIXTH

ΣAΣ ENHMEPΩNOYME OTI O EΛEΓXOΣ ΓΙΑ ΒΟΜΒΑ OΛOKΛHPΩΘHKE KAI OTI H EIΣOΔOΣ TOY ΔIKAΣTIKOY MEΓAPOY EINAI ANOIXTH