ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 684/2021

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: