Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης προτίθεται να απασχολήσει έναν (1) ασκούμενο στο Υποθηκοφυλάκειο Θεσσαλονίκης.

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.