ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ: Τα φορολογικά τεκμήρια των άρθρων 15 – 17 του ν. 5073/2023 και το Σύνταγμα

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.