Ο ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΙ ΠΕΝΤΕ (5) ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥΣ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥΣ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ

Συνημμένα το κείμενο της ανακοίνωσης