ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΤΩΝ 2001 ΕΩΣ 2010 (ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΕΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ)

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.