Νούμερα προτεραιότητας

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
   
Θεσσαλονίκη 31Μαΐου 2010 
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
 
         
    Ανακοινώνεται στους συναδέλφους ότι από 07/06/2010, ημέρα Δευτέρα, θα δίδονται νούμερα προτεραιότητας για την κατάθεση  των προσημειώσεων (σύνολο 300 ανά ημέρα) και των λοιπών δικογράφων (σύνολο 300 ανά ημέρα) από ώρα 8.00 – 8.30 π.μ. κάθε μέρα
    Τα νούμερα προτεραιότητας θα δίδονται από το γραφείο 206 του Πρωτοδικείου (κατάθεση δικογράφων).
    Όσον αφορά στο Ειρηνοδικείο, το όριο κατάθεσης δικογράφων και διαταγών πληρωμής για την πρώτη εβδομάδα (07 – 11/06/2010) είναι μέχρι τρία (3) ανά δικηγόρο ημερησίως από 08.00 έως 12.30. (δεν απαιτείται αριθμός προτεραιότητας) Γραφεία Κατάθεσης 56 & 57.   
    Το Πολιτικό Εφετείο θα λειτουργεί κανονικά.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
           Ο Πρόεδρος                              Ο Γεν. Γραμματέας
    Μανόλης Αν. Λαμτζίδης                     Νικόλαος Εμ. Βαλεργάκης