ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ & ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠ/ΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ_ ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΚΑΙΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από το Σεπτέμβριο του 2016 θα λειτουργήσει το νέο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δίκαιο και Οικονομικά, το πρώτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Ελλάδα που δημιουργείται για να καλύψει τη διεπιστημονική περιοχή μεταξύ Δικαίου και Οικονομικών, με τη συνεργασία της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Στο Μεταπτυχιακό γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Νομικών και Οικονομικών Σχολών και συναφών γνωστικών αντικειμένων, όπως Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διεθνών Σπουδών και Πολιτικών Επιστημών, Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου και η διάρκεια του προγράμματος είναι συνολικά τρία εξάμηνα (δύο διδακτικά και η διπλωματική εργασία)

Η κατάθεση των αιτήσεων έχει ξεκινήσει ήδη και θα διαρκέσει μέχρι τις *6 Σεπτεμβρίου 2016 τη σχετική προκήρυξη θα τη βρείτε εδώ <http://mle.uom.gr/prokirixiprotoukiklouspoudon/>

Περισσότερες πληροφορίες για το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, κόστος

κ.τ.λ.) θα βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος http://mle.uom.gr/