Ενημέρωση μελών Δικηγορικού Συλλόγου Θεσ/νίκης για την κατάθεση δικογράφων στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσ/νίκης

Παρακαλούμε διαβάστε τα συνημμένα