Νομικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος – 

Νομικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Περίοδος αιτήσεων

Tο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, το πρώτο δημόσιο Α.Ε.Ι. που προσέφερε ξενόγλωσσα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών,  δέχεται αιτήσεις για τα ακόλουθα τρία μεταπτυχιακά του προγράμματα, τα οποία διεξάγονται μόνο τα Σαββατοκύριακα (executive mode) και απευθύνονται και σε επαγγελματίες:

  • LLM in Transnational and European Commercial Law, Banking Law, Arbitration/Mediation
  • MSc in Energy Law, Business, Regulation and Policy
  • MA in Art Law & Arts Management

 

Προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας,  δεδομένου ότι όλα τα μαθήματα διεξάγονται αποκλειστικά στην Αγγλική, καθώς και η κατοχή πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών συναφούς κλάδου.

Τα προγράμματα, εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, είναι διάρκειας ενός ή δύο ετών (Full time/Part time αντίστοιχα) και προσφέρονται και εξ αποστάσεως (distance learning).

Αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα https://www.ihu.gr/ucips/shsse/postgraduate-programmes  και στα τηλέφωνα 2310 807564/565/521.

 

Συνημμένα αρχεία: