ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΙΟ (COVID-19) ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: