Νέοι κύκλοι εκπαίδευσης από το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης (οι θέσεις για το τμήμα του Οκτωβρίου έχουν συμπληρωθεί-νέα υποβολή αιτήσεων για το τμήμα Νοεμβρίου από Πέμπτη 13 Ιουνίου 2013 και ώρα 9:30 π.μ.)

Συνημμένα αρχεία: