Νέο Μεταπτυχιακό στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ICT law & policy)

ΝΕΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η Νομική Σχολή του Α.Π.Θ., σε συνεργασία με το Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Α.Π.Θ., προσφέρουν ένα νέο, καινοτόμο και περιεκτικό, μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με τον τίτλο:

“Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας, Δίκαιο και Πολιτική” (ICT Law and Policy)

Το πρόγραμμα αυτό έχει ξεκάθαρο επαγγελματικό χαρακτήρα και είναι ανοικτό πρωτίστως σε δικηγόρους που ενδιαφέρονται ν’ ασχοληθούν με τους τομείς αιχμής της πληροφορικής, της προστασίας των προσωπικών  
δεδομένων, του διαστήματος, των τηλεπικοινωνιών και της επικοινωνίας.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των προσφερόμενων μαθημάτων και οι προϋποθέσεις υποβολής αίτησης περιγράφονται με λεπτομέρεια στον ιστότοπο του νέου μεταπτυχιακού:

https://ictlaw.web.auth.gr/

Οι αιτήσεις υποβάλλονται on-line στον παραπάνω σύνδεσμο.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εκπνέει στις 10 Νοεμβρίου 2021.

Τα μαθήματα θα διεξαχθούν εξαιρετικά φέτος on-line. Τα δίδακτρα ανέρχονται στα 2.200 ευρώ.

Συνημμένα αρχεία: