Αρχαιρεσίες ΔΣΘ 2021

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013) και την υπ’ αριθμ. 238/27.10.2021 απόφαση του ΔΣ του ΔΣΘ, οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Προέδρου και Διοικητικού Συμβουλίου στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης θα διεξαχθούν στις 28 και 29 Νοεμβρίου 2021 (Κυριακή και Δευτέρα) και τυχόν επαναληπτικές στις 5 και 6 Δεκεμβρίου 2021 (Κυριακή και Δευτέρα), σε εκλογικά τμήματα που θα ανακοινωθούν.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την Κυριακή 31-10-2021.

Την ημέρα αυτή οι υπηρεσίες του ΔΣΘ θα είναι ανοικτές από τις 10.00 π.μ.

Τα τέλη διεξαγωγής των αρχαιρεσιών ορίσθηκαν ως εξής:

1) Για πλήρεις συνδυασμούς (Πρόεδρος με ψηφοδέλτιο  συμβούλων) 200 ευρώ

2) Για συνδυασμούς χωρίς υποψήφιο Πρόεδρο 100 ευρώ και

3) Για υποψήφιους Προέδρους χωρίς συνδυασμό 100 ευρώ

Οι προϋποθέσεις και τα κωλύματα υποψηφιοτήτων Προέδρων και Συμβούλων περιγράφονται στα άρθρα 104, 105, 109, 111 του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/13)

Προσοχή: Οι υποψήφιοι Πρόεδροι και Σύμβουλοι πρέπει να έχουν καταβάλει όλες τις οφειλόμενες ετήσιες συνδρομές σύμφωνα με το άρθρο 30 του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013)