Νέα Υπηρεσία: Παροχές Προς τα Μέλη του Δ.Σ.Θ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης αποφάσισε  την δημιουργία – προσθήκη ενός πεδίου στην ιστοσελίδα του Δ.Σ.Θ. (Ενημέρωση – Προσφορές προς τα μέλη του Δ.Σ.Θ.), όπου θα καταχωρούνται ειδικές τιμές σχετικά με προσφορές, παροχές και υπηρεσίες που θα προσφέρουν διάφορες επιχειρήσεις – εταιρίες – για τα μέλη του. (Διευκρινίζεται ότι οι ειδικές εκπτωτικές προσφορές – παροχές πριν δημοσιευθούν θα εγκρίνονται από το Δ.Σ. του Δ.Σ.Θ.)

Στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα θα αναρτηθούν οι παροχές της Τράπεζας Πειραιώς προς τα μέλη μας, που προσφέρονται στο πλαίσιο της Συνεργασίας μας.