Δωρεάν μηνιαία συνδρομή των POS από την Τράπεζα Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς, ανταποκριονόμενη σε αίτημα του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια της μακροχρόνιας και άριστης συνεργασίας μαζί του., παρέχει στους Δικηγόρους-Μέλη του, δωρεάν την μηνιαία συνδρομή των POS, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2019 έως 31/12/2019.